Fotoreportaż z konferencji naukowej Pol-Amer. Komisji Fulbrighta

Fotoreportaż z dwudniowej międzynarodowej konferencji naukowej „Przyszłość badań naukowych w świetle prawa autorskiego, kodeksów etycznych naukowców oraz kryteriów ocen jakości badań” w Katowicach, organizowanej przez Polsko-Amerykańską Komisję Fulbrighta.

Konferencja odbyła się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, a następnie uczestnicy zwiedzali Muzeum Śląskie i brali udział w  uroczystej kolacji w Śląskiej Prohibicji na Nikiszowcu.